About us

O firmě Viditech

Historie

Historie firmy Viditech spol. s r.o. začíná založením firmy Vibroservis Schenck-Habanec, spol. s r.o. v roce 1991 firmou Carl Schenck AG. a dvěma českými společníky. Firma C. Schenck AG. byla tehdy koncern s celosvětovým působením a její oddělení vibrační techniky patřilo mezi pět nejvýznamnějších firem v oboru. Také oba čeští společníci pracovali v době zakládání firmy Vibroservis v oboru již nejméně 10 let v První Brněnské strojírně. Původně firma Vibroservis zajišťovala prodej techniky firmy C. Schenck a touto technikou také prováděli její zaměstnanci zákaznická a expertní měření. Postupně začala navrhovat malé serie části přístrojů a pomůcky pro potřeby vibrodiagnostiky. Firma se snažila zavádět do střední třídy přístrojové techniky v oboru číslicové zpracování signálu, které, jak byla přesvědčena by umožnilo vyrábět vysoce přesné přístroje s možnostmi, které tehdy převážně používaná analogová technika nemohla nabídnout. Díky progresivnímu zástupci firmy C. Schenck AG. panu Ulrichu Olsenovi ve Vibroservisu se tam v roce 1993 začal vyvíjet a posléze vyrábět přístroj, který je mnohým znám pod názvem Vibrocontrol 920. Při vývoji přístroje začala také spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně, pomáhalo nám několik externistů, z nichž jmenujeme pana Ing. Hutáka, pana Ing. Klímu a pana Ing. Mazurka. Vibrocontrol 920 je přístroj hybridní, s částečným digitálním zpracováním signálu (plná digitalizace by měla větší přínos, ale nepřijatelně by se prodražila). Přístroje Vibrocontrol 920 vyrobila firma Vibroservis několi tisíc kusů, výhradně ho prodávala firma C.Schenck, po organizačních změnách na začátku tohoto století firma Bruel & Kjaer –Schenck vibro, a po dalších změnách a také po odchodu zahraničního společníka z Vibroservisu a převedení výroby VC-1500 do Německa cca roku 2002 ho až doposud prodává firma Bruel & Kjaer vibro.

Digitální éra

Před koncem století se začaly cenově zpřístupňovat DSP (digitální signální procesory), o nichž jsme byli s pracovníky VUT přesvědčeni, že umožní celodigitální zpracování signálu vibrací,se všemi výhodami, tentokrát již levně. Navíc by bylo možno do nových přístrojů naprogramovat i určité postupy, které by uživateli pomáhaly interpretovat výsledky měření – takže jsme chtěli vytvořit jakýsi zárodek expertního systému. Začali jsme pracovat na přístroji s DSP. Nosná myšlenka projektu byla (a je) navrhnout co nejvíce univerzální hardware intuitivně ovládané pomoci tlačítek i z PC. K dosavadnímu kolektivu se připojil další externista, pan Ing. Klíma z VUT Brno. Vlivem organizačních změn u zahraničního společníka přestával být o spolupráci Vibroservisu zájem, pro nový přístroj jsme neměli odbyt, takže jsme vývoj museli začátkem tohoto století ukončit a koncem roku 2001 odešel zahraniční společník z firmy Vibroservis. V dalším období zredukoval Vibroservis činnost na plnění závazků z minulých období, převedl měřící techniku spolu se zaměstnanci do firmy EKOL. Založení firmy Viditech

V roce 2004, při jiné spolupráci s VUT Brno (pan Ing. Huták, pan Ing. Klíma) jsme společně konstatovali, že doposud není na trhu přístroj ani podobný, který jsme před čtyřmi roky přestali vyvíjet, že je to škoda a vývoj jsme obnovili. Vývoj financoval Vibroservis a také privátní kapitál společníka Vibroservisu. Úmysl byl navrhnout a případně vyrábět pro potenciálního prodejce celou škálu přístrojů střední třídy s digitálním signálním procesorem, s použitím pro zabezpečení strojů a vibrodiagnostiku – přístroje pro měření zrychlení, rychlosti, dráhy vibrací, přístroje jednokanálové dvoukanálové a vícekanálové, přístroje přenosné atd. V červu 2005 vlastník Vibroservisu založil spolu s panem Ing. Klímou a Ing. Hutákem firmu Viditech, která měla realizovat vývoj, připravit seriovou výrobu a vyrábět a prodávat nové přístroje. V té době jsme začali hledat odbyt, v roce 2006 jsme ukončili naplánované etapy vývoje, dali do výroby a vyrobili serii základních přístrojů, které se dali modifikovat na několik typů, v roce 2007 a 2008 firma Viditech prodala po cca 200 ks různých modifikací přístrojů, převážně dvoukanálových zákazníkovi do USA a několika zákazníkům do Evropy, stále jsme hledali zavedeného prodejce v oboru.

V roce 2008 jsme začal Viditech jednat se zahraniční firmou, která měla zájem o naše přístroje. V květnu 2009 jsme podepsali pětiletou smlouvu o výhradním prodeji VC-1500 a jeho případných následníků. Náš partner se stal současně majitelem všech práv na přístroj VC-1500 a tuto smlouvu si přál podepsat s Vibroservisem. Převedli jsme tedy vše, co se týká výroby VC-1500 včetně zmiňovaných automatů na měření a kalibrování do Vibroservisu. Testování a kvalita

V roce 2008 jsme upravovali náš nejpropracovanější přístroj VDT 02-A podle požadavků zahraniční firmy, která si vyžádala určité změny. A hlavně jsme pracovali na zařízení, které by přístroje složené z polotovarů z výroby po připojení na toto kalibrační a testovací zařízení bez zásahu obsluhy automaticky nakalibrovalo (pomocí speciálního kalibračního programu), po kalibraci nahrálo automaticky z počítače příslušný firmware a nakonec automatiky změřilo všechny charakteristiky přístroje a opět automaticky uložilo do databáze všech vyrobených přístrojů, kde již jsou uloženy kalibrační konstanty přístroje z počátku procesu. Octne-li se během měření jeden jediný bod z mnoha charakteristik mimo toleranční pole zaručených parametrů vyřadí se přístroj z procesu, později se opraví a znovu od začátku měří. Pro zajímavost vytištěný protokol komplexního měření jednoho přístroje VC-1500 (tak si náš odběratel nazval přístroj VDT 02-A) má rozsah 45 stran formátu A4.

Náš automat tedy mimo jiné provádí bez lidského zásahu dokonalou výstupní kontrolu. Po ní a po zahoření přístroje (50 hodin) se provádí jen kontrola funkce tlačítek a vizuální kontrola. Automat jsme považovali za nezbytný pro sériovou výrobu s přísnými garancemi.

Budoucnost

Vývoj ostatních přístrojů zůstává ve Viditechu. Nové technologie, které se v poslední době staly dostupnými, nám umožňuji realizovat stále více expertních prvků, takže se stále více přibližujeme k řešením, které byly nejen na začátku vývoje, ale i ještě nedávno utopií.

Our team

Our team

Informations

Informations